Nhiệm vụ

1. Tư vấn học vụ
 
Tư vấn, hướng dẫn sinh viên về các Quy chế đào tạo, Chương trình đào tạo,…:
  • Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc và tư vấn về các vấn đề liên quan đến học vụ như: đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học, thời khóa biểu, lịch thi,...
  • Giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, học ngành 2tốt nghiệp,...
  • Tham vấn, hỗ trợ các bạn về các công tác khác liên quan đến việc quản lý học vụ như: nghỉ học tạm thời, danh sách xử lý học vụ,…
  • Kết nối các cán bộ, nhân viên  phòng Đại học và một số phòng ban liên quan nhằm ghi nhận và giải quyết các yêu cầu của sinh viên một cách nhanh chóng.

2. Tham vấn tâm lý – giáo dục

  • Chia sẻ với sinh viên về phương pháp học tập ở bậc đại học, để từ đó các bạn có những phương pháp học tập tốt, hiệu quả và sáng tạo.
  • Tham vấn giúp khám phá bản thân, hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập, cùng sinh viên tìm hiểu về chuyên ngành và định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.
  • Giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: tình bạn, tình yêu, giới tính, các mối quan hệ cá nhân (gia đình, bạn bè, thầy cô),…
  • Tham vấn về stress và các vấn đề cá nhân khác,…

 

3. Gặp Ban Giám hiệu và thường trực Đảng ủy