GIÁO DỤC GIỚI TÍNH - TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC AN TOÀN

1.   Lời ngỏ

Chuyên đề này dành cho những sinh viên mong muốn:

-  Trang bị thêm thêm một số kiến thức về giới tính, tâm lý lứa tuổi để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân trong thời gian sắp tới.

-  Hiểu biết đúng về tình yêu và tình dục để nhìn nhận vấn đề cuộc sống một cách thẳng thắn, không né tránh.

-  Hiểu về các lệch lạc giới tính (bẩm sinh hay thói quen). Giúp sinh viên phòng ngừa những lệch lạc giới tính hoặc vượt qua những mặc cảm của bản thân (nếu bản thân có vấn đề).

-  Nhìn nhận vấn đề liên quan đến “điều khó nói” dưới góc độ thực tế cuộc sống để tránh xảy ra những hậu quả về sau.

-  Học cách tự bảo vệ mình và hiểu về tình dục an toàn.

2. Thời gian, địa điểm:

-   Buổi 1: 13h30-17h30, thứ 2 ngày 25/09/2017, phòng Hội trường 6B

Thời gian đăng ký: 15 – 24/09/2017

-  Buổi 2: 13h30-17h30, thứ 4 ngày 27/09/2017, phòng Hội trường 6B

Thời gian đăng ký: 15 – 26/09/2017

3. Người chia sẻ: Lê Thị Đoan Chính – Chuyên viên tư vấn – NLPer  (Hiện là Trưởng văn phòng tư vấn Lê Minh; cộng tác viên phòng tham vấn tâm lý tại trường ĐH Tôn Đức Thắng).

 

4. Link đăng ký: https://goo.gl/forms/xOuhFf26c7xLMTzz1

Quay về