HIỂU BIẾT VỀ GIỚI TÍNH VÀ TÌNH DỤC AN TOÀN

 

 

 

 Mục đích:

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cần thiết về giới tính để tránh những lệch lạc do thiếu hiểu biết.

Giúp sinh viên phòng ngừa những lệch lạc giới tính hoặc vượt qua những mặc cảm của bản thân (nếu bản thân có vấn đề)

Giúp sinh viên hiểu biết về tình dục an toàn để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

 

 
Dành cho những ai mong muốn:

-         Trang bị thêm thêm một số kiến thức về giới tính, tâm lý lứa tuổi để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân trong thời gian sắp tới.

-         Hiểu biết đúng về tình yêu và tình dục để nhìn nhận vấn đề cuộc sống một cách thẳng thắn, không né tránh, không cho là nhạy cảm để không có kiế

-         Hiểu về các lệch lạc giới tính (bẩm sinh hay thói quen).

-         Nhìn nhận vấn đề liên quan đến “điều khó nói” dưới góc độ thực tế cuộc sống để tránh xảy ra những hậu quả về sau.

-         Học cách tự bảo vệ mình và hiểu về tình dục an toàn.

 

Sinh viên đăng kí tham gia 1 trong 2 buổi:

 

 

+ Buổi 1: Chiều thứ năm 16/03/2017 từ 13h30 đến 16h30 - Phòng D405

 

 

Thời hạn đăng ký: từ 1/3/2017 - 15/03/2017

 

 

 Buổi 2: Chiều thứ tư 22/03/2017 từ 13h30 đến 16h30 - Phòng D205

 

 

Thời hạn đăng ký: từ 1/3 /2017- 20/03/2017

 

 

- Số lượng: tối đa 60 sinh viên/ buổi.

 

- Link đăng ký: http://bit.ly/dkchuyende2

Quay về