KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

 KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

1.1.    Mục đích

Chuyên đề này sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ để cùng nhau học tập, tiến bộ trong cuộc sống.

Kỹ năng tư duy phản biện sẽ giúp bạn biết nhìn nhận, đánh giá, nghiên cứu tính xác thực của các vấn đề trong học tập và cuộc sống từ vô vàn những thông tin đa dạng, nhiều chiều mà chúng ta tiếp nhận mỗi ngày như giáo trình, tài liệu, sách vở, báo chí, truyền thông cũng như các quan điểm, nhận định, đánh giá… từ người khác. Đây là cách sẽ giúp chúng ta xây dựng kỹ năng tư duy một cách có hệ thống, có cái nhìn toàn diện để thấu hiểu thế giới xung quanh một cách khách quan, tạo tiền đề cho học tập và làm việc hiệu quả.

1.2.   Đối tượng tham dự

Chương trình được xây dựng nhằm hỗ trợ tất cả sinh viên TDTU đang có nhu cầu:

- Mong muốn được gặp gỡ, giao lưu kết bạn để cùng nhau đồng hành trong học tập và cuộc sống;

- Có những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến việc học tập như những khó khăn trong việc lựa chọn tài liệu, tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu,…;

- Có nhu cầu được chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với mọi người;

- Muốn có một cái nhìn sâu sắc toàn diện về vấn đề học tập và cuộc sống để vững vàng bước tới những thành công, niềm vui và hạnh phúc.

Yêu cầu đối với việc đăng kí và tham dự: Đây là chương trình tương tác, được thiết kế mở nên sinh viên được tự do đăng ký tham dự trên tinh thần tự nguyện và tích cực.

Người tham dự được yêu cầu mang đến những băn khoăn thắc mắc liên quan của mình cùng giấy, bút và nhiệt tình tham gia các hoạt động chia sẻ và học tập cùng nhau.

1.3.   Người chia sẻ: TS. Vũ Xuân Hướng

1.4. Link đăng ký: http://bit.ly/2pQW8lY 

   

1.5. Thời gian, địa điểm

-         Buổi 1: Từ 15h00 – 17h30 thứ tư, 31/05/2017, phòng D305

-         Buổi 2: Từ 15h00 – 17h30 thứ năm, 29/06/2017, phòng D0105

-         Số lượng: tối đa 200 sinh viên/ buổi. 

Quay về