Kỹ năng Tư duy phản biện

1. Lời ngỏ

Nếu bạn có những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến việc học tập như những khó

khăn trong việc lựa chọn tài liệu, tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu,…; Muốn có một cái
nhìn sâu sắc toàn diện về vấn đề học tập và cuộc sống để vững vàng bước tới những
thành công, và hạnh phúc thì Kỹ năng tư duy phản biện sẽ giúp bạn biết nhìn nhận, đánh
giá, nghiên cứu tính xác thực của các vấn đề trong học tập và cuộc sống từ vô vàn
những thông tin đa dạng, nhiều chiều mà chúng ta tiếp nhận mỗi ngày như giáo trình, tài
liệu, sách vở, báo chí, truyền thông cũng như các quan điểm, nhận định, đánh giá… từ
người khác.
Tham dự chuyên đề này là cách sẽ giúp chúng ta xây dựng kỹ năng tư duy một
cách có hệ thống, có cái nhìn toàn diện để thấu hiểu thế giới xung quanh một cách
khách quan, tạo tiền đề cho học tập và làm việc hiệu quả.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thứ năm, ca 4 (15h05 – 17h30) ngày 14/03/2019 tại Phòng D0202
- Thời gian đăng ký: 28/02 – 10/03/2019 (thời gian có thể kết thúc sớm hơn
thông báo nếu đủ sinh viên đăng ký).
 
3. Người chia sẻ:
TS. Vũ Xuân Hướng - Giảng viên, chuyên viên Tham vấn Tâm lý – Giáo dục
Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Thầy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và Tham
vấn hỗ trợ ở trong và ngoài nước. Người đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành
tại Úc, có 3.5 năm làm chuyên gia tư vấn hỗ trợ cho công ty đa quốc gia (Stellar) chi
nhánh tại Wollongong, Australia và đạt giải thưởng chuyên gia xuất sắc nhất năm 2014.
4. Link đăng ký: https://goo.gl/forms/DoNo44dHoSBsjgt23
Lưu ý: Sinh viên sẽ được cộng điểm rèn luyện khi Tham gia đầy đủ, nghiêm túc và đáp
ứng yêu cầu của bài Test về việc nắm vững nội dung chuyên đề.
Quay về