THAY THÁI ĐỘ - ĐỔI CUỘC ĐỜI (ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG)

 1.        CHUYÊN ĐỀ 1: THAY THÁI ĐỘ - ĐỔI CUỘC ĐỜI (ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG)

1.1.   Mục đích

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các vấn đề của bản thân mình, từ đó, thay đổi thái độ, có niềm tin, tư duy tích cực, biết lựa chọn thái độ sống của bản thân mình để sống vui, sống khỏe và sống có mục đích.

 

1.2.  Đối tượng tham dự

Dành cho tất cả sinh viên TDTU mong muốn:

-       Đón nhận những tư duy mới, phá bỏ những niềm tin giới hạn của bản thân.

-       Sẵn sàng sống cuộc đời của chính mình một cách chủ động, tự do trong sự tự kỷ luật.

-       Dám chịu trách nhiệm cho những quyết định, suy nghĩ và hành động của mình.

-       Dám nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân để thấu hiểu bản thân và sống tốt đẹp hơn

-       Được sống cuộc đời có giá trị: SỐNG VUI – SỐNG KHỎE – SỐNG CÓ ÍCH.

 

1.3.       Người chia sẻ: Lê Thị Đoan Chính

 

1.4. Thời gian, địa điểm

-  Buổi 1: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 20/4/2017 - Phòng: D0105

Thời gian đăng ký: từ 07/04/2017 đến 19/04/2017

-  Buổi 2: Từ 13h30 – 16h30 ngày 26/4/2017  -  Phòng: D0205

Thời gian đăng ký: từ 07/04/2017 đến 25/04/2017

Số lượng: tối đa 200 sinh viên/ buổi.

Yêu cầu về địa điểm tổ chức:Phòng có máy lạnh, máy chiếu, cách âm, hệ thống âm thanh để có thể xem phim và có thêm micro để sinh viên có thể tương tác với người chia sẻ.

 

1.5. Link đăng ký: http://bit.ly/chuyende1-042017

Quay về