Trắc nghiệm Lo âu, trầm cảm, stress

Trong cuộc sống hằng ngày, Trầm cảm, Lo âu và Stress là hiện tượng tâm lý phổ biến ở hầu hết tất cả mọi người, đặc biệt là ở giới trẻ, vấn đề là chúng ta cần nhìn nhận và xử lý chúng như thế nào để có thể giúp mang lại lợi ích nhiều nhất cho hoạt động học tập, phát triển bản thân và thành công trong cuộc sống.

Để có thể hỗ trợ các bạn sinh viên bước đầu nhận biết các dấu hiệu liên quan đến sức khỏe tinh thần nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả học tập và hoàn thiện bản thân tại môi trường đại học Tôn Đức Thắng, bộ phận Tham vấn Tâm lý thuộc Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ - Phòng Đại học mong các bạn hãy hoàn tất trắc nghiệm nhỏ bằng cách vào link: http://survey.tdt.edu.vn/sinhvien/dass để thực hiện.

Sau khi hoàn tất bài trắc nghiệm, các bạn sẽ nhận được kết quả cũng như gợi ý giải pháp để xử lý vấn đề của mình. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi kết quả qua email sinh viên để bạn có thể kiểm tra lại (nếu cần).

Quay về