Tư vấn học vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ)

Sáng: 7h30 – 11h30

Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: Sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đại học (A.0005).

Tham vấn tâm lý